60 LAT ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTHMiF

   

Sobota 28 pażdziernika 2017 roku była dla wrocławskicch historyków medycyny dniem szczególnym. Punktualnie o godzinie 10-tej w siedzibie Dolnoślaskiej Izby Lekarskiej przy al. Matejki 6 rozpoczęła się konferencja naukowa kończąca obchody 60-lecia działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycny i Farmacji.Organizatorami Konferencji poza Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarszytstwa Historii Medycyny i Farmacji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Fundacja Silesia Nova. Patronat nad spotkaniem naukowym przyjęli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek i Prezes Dolnosląskiej Izby Lekarskiej dr nauk med. Paweł Wróblewski.
Prezes DIL dr Paweł Wróblewski życząc owocnych obrad podkreślił znaczenie pielęgnowania pamięci o tych, ktrórym tak wiele zawdzięcza środowisko medyczne Wrocławia. Prof Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska - Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych w ciepłych słowach powitała uczestników spotkania. Pierwszymi prelegentami byli prof. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska i dr Dariusz Lewera. Dariusz Lewera przeniosł uczestników w świat lat pięćdziesiątych XX wieku próbując oddać klimat towarzyszący założycielom naszego Towarzystwa. Niektóre doniesienia prasowe wrocławskich gazet z roku 1956 prezentowane przez D. Lewerę podczas wykładu powodowały u słuchaczy szczery śmiech.
Prof B. Bruziewicz-Mikłaszewska ciepło opowiadała o swoich poprzednikach prof. Zdzisławie Wiktorze, prof. Stanisławie Szpilczyńskim, prof. Tadeuszu Heimrathcie, mgr Andrzeju Syroce, prof. Wandzie Wojtkiewicz-Rok i prof. Krzysztofie Wroneckim.
Prof B. Bruziewicz-Mikłaszewska była ostatnią studentką, która zdawała u prof. Zdziosława Wiktora egzamin z interny. Wspomnienie owego egzaminu było bardzo pogodne, a jednocześnie wzruszające.

Prof. dr hab med, dr h.c. multi. Bogdan Łazarkiewicz był kolejnym wykładowcą. Na prośbę organiozatorów przedstawił kulisy powstania felietonu, a potem książki "Moja Akademia". Wykład poprzedziło zaintonowane przez prof. Krzysztofa Wroneckiego "Plurimos Annos". Łacińskie sto lat odśpiwane na stojąco przez wszystkich uczestników spotkania było dedykowane profesorowi B. Łazarkiewiczowi z okazji urodzin.

"Kolumbowie. Kardiologia w eponimach" jest tytułem książki i wystąpienia dr nauk med. Magdaleny Mazurak. W niezwykle ciekawy sposób słuchacze poznali historię wielkich odkryć, które zmieniły oblicze współczesnej kardiologii. Arthur Fallot, Wilhelm His Jr., Christian Andreas Doppler, Leonardo Botallo, Antoniao Valsalva, Norman Jefferis Holter i Wilhelm Ebstein to tylko niektóre postaci spotkane w wykładzie dr Mazurak. O znaczeniu ich odkryć świadczą nazwy eponimiczne wymieniane codziennie przez lekarzy we wszystkich szerokościach geograficznych.Życie, praca zawodowa i naukowa Sir Ludwiga Guttmanna, wrocławskiego neurologa i twórcy ruchu paraoilimpijskiego była tematem, wystapienia dr. Dariusza Lewery. L. Guttmann urodzony w śląskim Toszku, studiował we Wrocławiu i Freiburgu. Po studiach na stałe związał się z Uniwersytetm w Breslau i szpitalem Wenzel Hanckego w którym oddział neurologii i neurochirurgii prowadził wybitny specjalista Otfrid Foerster. Po dojściu nazistów do władzy Guttmann musiał opuścić aryjski szpital, a wreszcie emigrować. W Stoke Mandeville uruchomił znany na całym świecie ośrodek leczenia urazów kręgosłupa. Dzisiejszy ruch papaolimpijski jest jego dziedzictwem.Prof. dr hab Wanda Wojtkiewicz-Rok przedstawiła działalność Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego. Pani Profesor na temat Lwowa i Uniwersytetu Jana Kazimierza wie prawdopodobnie wszystko. Nam jednak przybliżyła działalność towarzystwa, którego członkami było wielu profesorów. Przybyli oni do Wroclawia po II wojnie światowej w tzw. "Grupie Naukowo-Kulturalnej' tworzyć wrocławska uczelnię medyczną. Wśród nich byli między innymi: Tadeusz Baranowski, Tadeusz Szczęsny Owiński, Stanisław Szpilczyński, Andrzej Dzioba, Lesław Węgrzynowski, Antoni Falkiewicz, Tadeusz Marciniak, Adrian Demianowski, Janina Czyżewska, Wiktor Bross, Bolesław Popielski i Zygmunt Albert, późniejszy pierwszy rektor Akademii Medycznej we WrocławiuZ dużą radościa przyjęlismy zgłoszenie dr. Wojciecha Paszyńskiego z Krakowa. Doktor Paszyński na codzień jest wykładowcą historii medycyny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykład dotyczył zastosowania dziegcia drzewnego wg. XIX -wiecznych przekazów żródłowych.  Jak przystało na towarzystwo historyczne w spotkaniu wzięli udział nie tylko learze, ale także historycy, literaturoznawcy. Pan prof. dr hab. Edward Białek reprezentował Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wykladzie przedstawił sylwetkę i twórczość jeleniogórskiego lekarza-poety Kaspara Gotlieba Lindnera.
Pan Profesor jest także prezesem Fundacji Silesia Nova, która włączyła się w organizację naszego spotkania.Ostatni wykład dotyczył jednego z najwybitniejszych neurologów i neurochirurgów pierwszej połowy XX wieku Otfrida Foerstera. O sławie wrocławskiego specjalisty niech świadczy fakt, że przez ponad dwa lata był osobistym lekarzem neurologiem Włodzimierza Lenina. Foerster zaproponował pionierskie leczenie padaczki, a także skuteczne metody walki z bólem. Wykład wygłosił prof. Krzysztof Wronecki, którego z calą odpowiedzialnością można nazwać nie tylko biografem Foerstera, ale także skutecznym promotorem wiedzy o tej wybitnej postaci.Podczas spotkania miała miejsce niecodzienna uroczystość. Kilku młodych lekarzy, uczestników naszej konferencji otrzymało pierwsze wydanie pordnika dla pacjentów z serii "Młody lekarz radzi", którego byłi wspóredaktorami.Po zakończeniu części naukowej prof. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska - kierownik naukowy konferencji wręczyła wykładowcom certyfikaty czynnego udziału w klonferencji.Profesor Edward Białek z Fundacji Silesia Nova wręczył wykładowcom ksiażki i upominki.Dzięki uprzemości Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Dolnosląskiej Izby Lekarskiej na koniec konferencji odbyło się losowanie książek porf. B. Łazarkiewicza i dr Magdaleny Mazurak. Osoby, które wylosowały książki mogły liczyć na osobiste dedykacje autorów.ORGANIZATORZY KONFERENCJI SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA POMOC W ORGANIZACJI:

Panu Pawłowi Wróblewskiemu - Prezesowi DIL
Pani Danucie Jarosz - Dyrektor DIL
Pani Monice Kolędzie - Kierownik Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Panu Edwardowi Białkowi - Prezesowi Fundacji Silesia Nova

oraz członkom komitetu organizacyjnego:

Pani Patrycji Malec - DIL
Panu Adamowi Bargowi - Wydawnictwo UMED we Wrocławiuia 

Zdjęcia w aktualnościach i w galerii pochodza od:

Pani Magdaleny Janiszewskiej - Wydawnictwo DIL
Pana Adama Barga - Wydawnictwo UMED
Archiwum prywatne administratora stronyDariusz Lewera