LIST DR. LESZKA BARGA NA JUBILEUSZ TOWARZYSTWA

LIST DR. LESZKA BARGA NA JUBILEUSZ TOWARZYSTWAPan dr Leszek Barg uczestnik pierwszego spotkania Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, które odbyło się 19 czerwca 1957 roku na spotkanie jubileuszowe za pośrednictwem syna Adama Barga przekazał 
wzruszający list, który odczytał prowadzący sportkanie.