NOWA PUBLIKACJA DOKTORÓW Z. i K. KOPOCIŃSKICH

Z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy informację o nowej publikacji Panów Doktorów: Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich.
Publikacja dotyczy tzw. operacji łużyckiej i bitwy budziszyńskiej, w kwietniu 1945 roku, czyli najbardziej krwawego i okupionego największą ilością start, z wyjątkiem powstania warszawskiego, starcia z udziałem Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. 
Publikacja przedstawia analizę struktury, obsady personalnej i działalności słuzby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i kulis likwidacji przez nieprzyjaciela kolumny sanitarnej 15. samodzielnego batalionu sanitarnego ewakuującej kilkuset rannych żołnierzy 9. Dywizji Piechoty. 
Podstawe źródłowa monografii stanowią materiały zgromadzone w zasobach polskich i zagranicznych archiwów, w tym m. in.: Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Parafii rzymsko-katolickiej     w Crostwitz, Państwowego Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu. Nasza ksiąka jest wyrazem hołdu dla wszystkich żołnierzy 2. AWP, a przede wszysytkim tych, którzy polegli bądż zostali zamordowani na Łużycach w kwietniu 1945 r., w szczególności personelu wojskowej służby zdrowia. [z blurbu ksiązki]

 
Jest to kolejna publikacja ukazująca pasję naukową i badawczą Panów Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich. 
Bardzo bogate źródła oraz ikonografia powodują, że książka staje sie swoistym dokumentem poświęcenia żołnierzy oraz opiekującego się nimi korpusu sanitarnego podczas operacji łużyckiej i bitwy pod Budziszynem. Autorzy starają sie odpoowiedzieć na wiele pytań badawczych, miedzy innymi: Czy masakra było do przewidzenia? Czy można było jej uniknąc? Jakie było przygotowanie do walki, ewakuacji? Kto wszystkim zawiadywał?

Książka do nabycia w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. 

OSOBIŚCIE
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
67-200 Głogów ul. P. Skargi 5

ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
wypełniając formularz zamówienia lub wysyłając zamówienie na adres:
wydawnictwo@pwsz.glogow.pl

TELEFONICZNIE 
tel. 76 8320422