Odszedł prof. Zbigniew Rudkowski


Odchodzi Legenda


Ze smutkiem informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku odszedł na WIECZNY DYŻUR prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci, współtwórca Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. 
Profesor Z. Rudkowski był jednym z ostatnich przedstawicieli pediatrycznej szkoły prof. Hanny Hirszfeldowej.
Przed dwoma laty portal Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne uznało prof. Rudkowskiego za jednego z dziewięciu Tytanów Polskiej Wakcynologii obok takich postaci jak między innymi: prof. Hilary Koprowski, prof. Ludwik Hirszfeld czy prof. Rudolf Weigl.
Profesor Z. Rudkowski jako lekarz pediatra został uhonorowany przez dzieci Orderem Uśmiechu.

Dzisiaj na cmentarzu Grabiszyńskim zmarłego pożegnali najbliżsi; żona Leokadia, synowie Piotr i Maciej, uczniowie, przyjaciele oraz liczne grono wrocławskich lekarzy, szczególnie specjaliści chorób zakaźnych, a także pacjenci.Mowy pożegnalne wygłosili prof. dr hab. med. Leszek Sznborn uczeń i następca w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych oraz prof. dr hab. med. Krzysztof Wronecki, przyjaciel, reperezentant Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych.
Prof. L. Szenborn omówił drogę naukową i zawodową swojego nauczyciela. Przywołał jego liczne osiągnięcia jako lekarza, który wyprzedzal swoje czasy, będącego obywatelem świata kiedy jeszcze przychodziło mu żyć i pracować za żelazną kurtyną. Z łamiącym się głosem mówił o prof. Z. Rudkowskim jako o profesorze zwyczajnym, lecz człowieku nadzwyczajnym. Na koniec w imieniu Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaprosił rodzinę profesora na uroczyste posiedzenie żałobne Senatu, który odbędzie się 31 maja 2023. 

Profesor K. Wronecki wspominał przyjaciela, człowieka renesansu z ktorym zawsze można było wieść długie dyskusje na wszystkie tematy. Wspominał go jako wybitnego uczonego, poliglotę, a przede wszystkim bardzo normalnego czlowieka, który swoim zachowaniem burzył dystans, budując jednocześnie trwałe, ciepłe relacje. Ostatnie zdanie Zbyszku nie zapomnimy o tobie były wypowiedziane z bardzo trudnym do opanowania wzruszeniem. Prof Wronecki podziękował także tym, którzy w ostatnich chwilach życia wspierali odchodzacego uczonego i jego rodzinę tj. prof. W. Witkiewicza - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne przy ul. Kamieńskiego i dr Jolantę Węgłowską - ordynatorkę Oddziału Dermatologii.Mszę Świętą celebrowali przyjaciele Rodziny Rudkowskich - księża Jezuici z parafii św. Klemensa Dworzaka pod przewodnictwem proboszcza i superiora ks. Janusza Śliwy.  Należy zaznaczyć, że prof. Z. Rudkowski przez wiele lat pisał felieton podejmujący sprawy zdrowotne do lokalnej gazetki parafialnej podpisując się zkromnie Doktor Zbigniew.
Urnę z doczesnymi prochami prof. Z. Rudkowskiego złożono w grobowcu rodzinnym.

ę

                 R.I.P.


P.S.

W roku 2021 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukazał się wywiad rzeka prof. Zbigniewa Rudkowskiego przeprowadzony przez znaną wrocławską dziennikarkę i pisarkę prof. Urszulę Glensk pt."Opowieści przesiane".