Profesor Zygmunt Albert upamiętniony

ODSŁONIĘCIE TABLICY PIERWSZEGO REKTORA

 

Niecodzienna uroczystość odbyła się w rektoracie Uniwersytetu Medycznego w piątkowy poranek
2 października 2020 roku, podczas której została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona
pierwszemu rektorowi naszej Uczelni - prof. Zygmuntowi Albertowi. Spotkanie w Sali Senatu poprowadził prof. Piotr Dzięgiel – Prorektor ds. Nauki, który przybliżył sylwetkę uczonego.Wzruszające były wspomnienia ucznia - prof. Michała Jelenia.

Kiedy pisałem rozprawę doktorską  wielokrotnie zanosiłem ją do prof. Alberta z prośbą o ewentualne uwagi, profesor za każdym razem nanosił poprawki, a ja skrupulatnie przepisywałem pracę – komputerów wówczas nie było. Jakie było moje zdziwienie kiedy po którejś wizycie u szefa zapytałem czy mogę już oddać tekst do przepisanie naszej sekretarce i usłyszałem, że już dawno powinienem to zrobić. Ale przecież za każdym razem nanosił Pan poprawki – odpowiedziałem. Jak przynosiłeś to poprawiałem – odrzekł profesor

Kolejne wspomnienie dotyczyło delegacji aktywistów partyjnych do ówczesnego rektora:

Kadencja rektorska prof. Z. Alberta przypadała na trudne lata pięćdziesiąte XX wieku, kiedy Polska znajdowała się pod przemożnym wpływem ZSRR. Prawdziwie salomonowej mądrości trzeba było aby, poradzić sobie z propozycją nie do odrzucenia, która dotyczyła nadania naszej Uczelni imienia Józefa Stalina. Profesor Albert przyznał rację gościom, ale poprosił aby najpierw zapytali „wielkiego przywódcy” czy nie będzie dla niego obrazą kiedy jego imię będzie nadane tak małej uczelni. Sprawa została skierowana ad acta, nikt do niej więcej nie wracał”


Swoimi wspomnieniami o profesorze podzielił się także drugi uczeń – prof. Marek Mędraś.

Przyjaźń naszych rodzin trwa od trzech pokoleń. Mój ojciec przyjaźnił się z profesorem, ja z jego synem Wiktorem, a mój syn z utrzymuje stały kontakt z wnukiem naszego dzisiejszego bohatera…”


Obecna na spotkaniu dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska wspominała związki profesora ze Lwowem i pielęgnowaniu przez niego pamięci o profesorach lwowskich zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich.

„Książka prof. Alberta na temat kaźni profesorów lwowskich była jedną z nielicznych wówczas pozycji na ten temat, a zebrane dokumenty pokazywały okrucieństwo operacji. Była to podstawa mojej wiedzy o mordzie na profesorach”Na uwagę zasługuje także publikacja prof. Z. Alberta na temat działalności Lwowskiego Wydziału Lekarskiego podczas okupacji hitlerowskiej, wydana nakładem Państwowego Zakładu im. Ossolińskich w roku 1975. Dzisiaj możemy się z nię zapoznać dzięki digitalizowanej formie, która została wykonana przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Nauk.

http://lwow.home.pl/lek/albert1.html

W związku z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się z zachowaniem wszystkich zalecanych obostrzeń, w maseczkach i zachowaniem dystansu społecznego.

Tablica została umieszczona w rektoracie przy wejściu na pierwsze piętro, tuż nad tablicą upamiętniającą profesorów lwowskich.

Uczestnicy uroczystości: (od prawej) prof. Marzena Dominiak – Prorektor ds. Rozwoju, uczniowie prof. Z. Alberta – profesorowie Marek Mędraś i Michał Jeleń, prof. Andrzej Milewicz – Przewodniczący obchodów 70-lecia Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Dzięgiel – Prorektor ds. Nauki, dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – Prezes OW PTHNM, Przewodnicząca Komisji Historycznej Dolnoślaskie Izby Lekarskiej,  dr hab. Krzysztof Wronecki – Wiceprezes OW PTHNM, prof. Agnieszka Piwowar – Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki, dr Dariusz Lewera – Sekretarz OW PTHNM, prof. Tomasz Zatoński – Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem

Uroczystość była wstepem do inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

Inicjatorem odsłonięcia tablicy jest dr hab. Krzysztof Wronecki, któremu wielu wrocławskich uczonych zawdzięcza podobne upamietnienie. Zapytany co nim kieruje w organizowaniu tego typu przedsięwzięć? Jak pozyskuje sponosrów? Odpowiada z właściwym sobie poczuciem humoru: "Jezeli my tego nie zrobimy, ci, którzy po nas przyjdą już tego nie zrobią. Dla nich to tylko nazwiska, dla nas nauczyciele, mentorzy, a często  przyjaciele. Profesor Michał Jeleń, uczeń profesora natychmiast podjął temat ufundowania tablicy, gdy się do niego zwróciłem. Kolejne trzy tablice czekają na odłsonięcie, tylko koronawirus krzyżuje nam plany"P.S. Tablica została wykonana w pracowni artysty rzeźbiarza prof. Mariana Molendy, Kierownika Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Opolskiego

Administrator strony dziękuje
Panu Adamowi Zadrzywilskiemu za udostępnienie zdjęć z uroczystości.