TERMINY SPOTKAŃ ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTHMIF

Terminy spotkań Oddziału Wrocławskiego PTHMiF w drugim półroczu 2016
17.09.2016
15.10.2016
19.11.2016
17.12.2016