U BIOCHEMIKÓW

Sobotnie przedpołudnie 20 października 2018 wrocławscy biochemicy z Uniwersytetu Mdycznego we Wrocławiu uczcili pamięć swojego nauczyciela porf. Tadeusza Baranowskiego. W spotkaniu nie zabrakło historyków medycyny, którzy właśnie na ten dzień zaplanowali swoje comiesięczne posiedzenie naukowe.

Zebranych gosci ciepłymi słowami przywitał gospodarz spotkania Prof. Andrzej Gamian - Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej.Posiedzenie było okazją do spotkań dawnych Mistrzów i Uczniów. Swoimi wspomnieniami z uczestnikami spotkania podzielili się
prof. Janina Kwiatkowska - Korczak i prof Andrzej Dżugaj, kontynuatorzy prac prof. Tadeusza Baranowskiego nad enzymami.W imieniu JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we wrocławiu głoś zabrał 
Prorektor ds. Dydaktyki Prof. Piotr Dzięgiel."Byłem rektrem, byłem studentem" wspmnieniami z czasów studenckich, które przypadały na trudne lata 60. ub. wieku dzielił sie ze słuchaczami prof Krzysztof Wronecki - pomysłodawca i jeden z fundatorów tablicy poświeconej bohaterowi spotkania.Podczas sesji naukowej nie zabrakło też czasu na wspomnienia o osobach, które odeszły w ostatnich miesiącach, a poprzez swoją działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną budowali tożsamość wrocławskiej szkoły medycznej. W lipcu odeszła prof Wanda Wojtkiewicz-Rok, historyk medycyny, wieloletnia kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. We wrzesniu zmarł prof. Gerwazy Świderski - ortopeda, zaangażowany do końca w życie naszego Uniwersytetu Medycznego. Kilka dni przed spotkaniem odszedł dr Jerzy Bogdan Kos - lekarz, poeta, wieloletni członek Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, autor wygłaszanego co miesiąc - "słowa o ksiazce"
Wspomnienia o w/w wygłosili prof. Barbara Bruziewicz -Mikłaszewska i prof. Krzysztof Wronecki.O prof Wandzie Wojtkiewicz-Rok wspomnienie pełne ciepłych słów wygłosił następca w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich prof. Jarosław Barański.Punktem kulminacyjnym spotkania bylo odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof Tadeusza Baranowskiego, którego dokonali prof. Andrzej Dziegiel, prof Andrzej Gamian i córka prof. Baranowskiego.

Sobotnie wydarzenie było także okazją do wielu spotakań byłych współpracowników często po wielu latach.Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w zabytkowej bibliotece Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej.Nad wszyskim czuwał Jan Evangelista Purkynie, którego popiersie znajduje się przy wejsciu do Katedry