ZMIANA NAZWY PTHMIF

W dniach 14-17 września Poznań gościł polskich historyków medycyny i farmacji. Podczas walnego zebrania członków podjęto decyzję   o zmienie nazwy stowarzyszenia z Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji na Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych. Walne zebranie prowadziła Gospodyni Zjazdu Pani Porf. Anita Magowska. Propozycję zmiany nazwy uzasadniała koniecznością uzyskania stosownych wpisów w sądzie. Dotychczasowe dokumnety były niewystarczające, a członkowie założyciele towarzystwa z roku 1957 w większości już nie żyją.
Zmiana nazwy była dyskutowana, a następnie głosowana przez Walne Zgromadzenie. W drugiej części spotkania odbyły się wybory do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. W Zarządzie nasz oddział bedzie reperzentowany przez Panie Profesor: Wandę Wojtkiewicz-Rok, Bożenę Płonkę-Syroka oraz Barbarę Bruziewicz-Mikłaszewską, a także Pana Profesora Andrzeja Kierzka, który został przewdoniczącym komisji rewizyjnej.
Gratulujemy wybranym.