I 2019

I 2019
Pani Prezes Towarzystwa prof. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska otworzyła comiesięczne spotkanie.
Dzisiejszym prelegentem była dr Radość Gansiniec, która zaprosiła nas na wyspę Kos do ojczyzny pralekarza - Hipokratesa.

Na zakończenie, podczas burzliwej dyskusji o stanie dzisiejszej opieki zdrowotnej profesorowi Krzysztofowi Wroneckiemu mimo wszystklo dpisywał dobry humor.Powrót