IV 2019

IV 2019

27 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie naukowe poświęcone Jubileuszowi 90 urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Rudkowskiego, byłego kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej im. Piastów Śłąskich we Wrocławiu.Uroczyste spotkanie otworzyła prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych prof. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska.List gratulacyjny Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ŚŁąskich - prof. Joanny Rymaszewskiej adresowany do Jubilata odczytał prof. Krzysztof Wronecki.Wykład "Niełatwa droga ze Lwowa do Wrocławia" opisujący dzieciństwo, trudne lata okupacji, czas edukacji, oraz pierwsze lata pracy zawodowej prof. Z. Rudkowskiego przybliżył dr Dariusz Lewera. Podczas wykładu Jubilat nie krył wzruszenia.Specjalne życzenia Dariusz Lewera skierował także do żony Jubilata Pani Leokadii Rudkowskiej.Wyjatkowo ciepło wspominał swojego szefa i nauczyciela prof. dr hab. Leszek Szenborn - następca Profesora Rudkowskiego. Przybliżając dorobek naukowy Jubilata podkreślał wartość kontaktów międzynarodowych w trudnych dla polskiej nauki czasach lat siedemdziesiątych i osiemdzisiątych XX wieku, kiedy wymiana międzynarodowa była skrajnie ograniczona.Profesor Zbigniew Rudkowski z zainteresowaniem wysłuchał dwugłosu swoich uczniów. Plurimos Annos jak zwykle zaintonował prof. Krzysztof Wronecki - spiritus movens spotkania.Dominique Belin - profesor z Departament de Pathologie & Immunologie Centre Medicale Universitaire w Genewie złożył prof. Rudkowskiemu specjalne gratulacje. Prof. Belin jest synem Joanny Belin - siostrzenicy prof. Hanny Hirszfeldowej na zaproszenie której prof. Rudkowski trafił w 1955 roku do kliniki pediatrycznej.

Wspomnieniami z czasów "Kliniki Hirszfeldowej" podzieliły się Panie profesor Maria Kotschy i Renata Wąsikowa. 

Gratulacje Jubilatowi złożyli współpracownicy i uczniowie między innymi prof. Danuta Zwolińska, dr Janina Wartenberg, prof. Andrzej Gładysz, dr Jarosław Gruszka.Podziękowania za spotkanie miały bardzo osobisty i wzruszający charakter. Jubilat nie zapomniał o swoich nauczycielach, przewodnikach, przyjaciołach. Podkreślął ich ważną rolę we swoim życiu - nie tylko zawodowym. Specjalne podziękowania za wspólne prawie siedemdziesiąt lat skierował do żony Leokadii.  Benefis Profesora zakończyła symboliczna lampka szampana. 

Dostojny Jubilacie,  życzymy dalszych lat zdrowia i nieustającej pogody ducha.Powrót