V 2019 / 2

V 2019 / 230 maja 2019 w zabytkowej sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego zgromadzili się historycy medycyny, lekarze, literaturoznawcy, filolodzy. Spotkanie było poświęcone prof. Waldemarowi Kozuschkowi - lekarzowi, badaczowi i historykowi medycyny.
Organizatorami spotkania było Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet w Bochum oraz Komisja Historyczna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.Uczestników spotkania przywitał kierownik naukowy konferencji dr Dariusz Lewera.Patronat Honorowy nad konferencją objął prof. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

W imieniu Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego głos zabrali prof. Gerhard Oremek - Prezes Towarzystwa oraz  Prezes Honorowy prof. Norber HeisigWzrusząjące słowa do zebranych skierowała żona prof. Waldemara Kozuschka Pani Christa. W tym miejscu należy przypomnieć, że konferencja zbiegła się z 10 rocznicą śmierci prof. Kozuschka.Moderatorem pierwszej sesji Waldemar Kozuschek jako nauczyciel i naukowiec był prof. Wilhelm Haarmann - wieloletni, najbliższy współpracownik profesora. Prof. Helfried Waleczek wygłosił referat pt. Waldemar Kozuschek wybitny nauczyciel akadamicki.Prof Hermann Dittrich w wystapieniu pt. Waldemar Kozuschek - pionier transplantologii, przybliżył zebranym wkład uczonego w rozwój współczesnej transplantologii.Prof. Wojciech Kielan - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w swoim wystąpieniu pt. Waldemar Kozuschek - inicjator i współorganizator niemiecko-polskich badań naukowych wspominał początki współpracy i wspólnych badań naukowych miedzy Akademią Medyczną i Rolniczą we Wrocławiu oraz Uniwersytetem w Bochum. 

Sesję Waldemar Kozuschek jako historyk medycyny poprowadzili w kolejności prof. Zdzisław Latajka i dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska. Sesję zdominowali humaniści analizując dorobek uczonego, wykorzystane źródła. Po latach ocena wartości prac naukowych, daje możliwość bardziej obiektywnego spojrzenia na publikacje. Dr hab. Urszula Glensk, wrocławska pisarka, dziennikarka, nauczycielka akademicka, biografka małżeństwa Hanny i Luidwika Hirszfeldów w wykładzie pt. Waldemar Kozuschek w archiwum rodziny Hirszfeldów omówiła jedną z pierwszych publiakcji biograficznych poświęconych tym wybitnym wrocławskim uczonym.
Dr Dariusz Lewera w wykładzie pt. Życie i dzieło Jana Mikulicza-Radeckiego w badaniach Waldemara Kozuschka szczegółowej analizie poddał jedną z najważniejszych prac historyczno-medycznych jakim jest z pewnością publikacja poświęcona wrocławskiemu chirurgowi wszechczasów.
Dr Ryszard Kacała pracownik naukowy Katedry i Zakładu Anatomii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyglosił wykład pt. Badania Waldemara Kozuschka w zakresie dziejów Katedry Anatomii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prof Waldemar Kozuschek był recenzentem dysertacji doktorskiej dr. Kacały, która poświęcona została wybitnemu wrocławskiemu chirurgowi - Wiktorowi Brossowi.
Prof. Edward Białek z Uniwersytetu Wrocławskiego dokonał analizy pracy doktorskiej prof Waldemara Kozuscha pt. Waldemar Kozuschek jako biograf Jan Benedykta Solfy. Dysertacja została obroniona w 1964 roku pod promotorską opieką prof. Zdzisława Wiktora, założyciela Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, której Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych jest kontynuatorem.Prof. Ewa Jarosz-Sienkiwicz w wystąpieniu pt. Waldemar Kozuschek jako badacz dziejów Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu poddała analizie pracę zbiorową prof. Kozuschka i jego rolę jako redaktora wydania.Zaangażowanie prof. Kozuschka w organizację międzynarodowych spotkań naukowych omówił prof. Wojciech Kustrzycki. Wieloletnią współpracę z profesorem wspominał z dużym sentymentem. Wykład pt. 100-lecie torakochirurgii - wkład Profesora Waldemara Kozuschka w organizację konferencji o europejskim znaczeniu zawierał wiele osobistych wspomnień.

Ostatnią trzecią najbardziej wzruszającą sesją poprowadził prof. Krzysztof Wronecki. Wystąpili w niej przyjaciele bohatera spotkania prof. Aleksandra Kubicz, prof. Zdzisław Latajka i prof Bogdan Łazarkiewicz. Wspomnienia prof. A. Kubicz i prof. Z. Latajki dotyczyły lat kiedy z racji zajmowanych wysokich stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim [prof. Z. Latajka był rektorem w latach 2002-2005, prof A. Kubicz dwukrotnie pełniła funkcję prorektora w latach 1981-1982 oraz 1994-1995] współpracowali z W. Kozuschkiem. Prof Bogdan Łazarkiewicz przeniósł słuchaczy do początku lat pięćdziesiątych kiedy razem studiowali medycynę, służyli w wojsku, razem pracowali. Pomimo wielu lat przerwy w kontaktach, kiedy prof. Kozuschek zdecydował się na emigrację przyjaźń pozostała i jak tylko było to możliwe wznowili współpracę. Ośrodek w Bochum stał się także dla wielu polskich studentów i lekarzy miejscem nauki i zdobywania doświadczenia.


Ilość prelegentów oraz uczestników spotkania utwierdza nas w przekonaniu, że konferencja była potrzebna, a Waldemar Kozuschek poprzez swoją działalność naukową i nietuzinkową osobowość zbudował prawdziwą szkołę chirurgii.

 

Przed rozpoczeciem konferencji uczniowie, współpracownicy i koledzy spotkali się na cmentarzu Św. Wawrzyńca. 


Powrót