OSOBA ADRES EMAIL
dr hab. Barański  Jarosław  
dr Bilski  Piotr  
dr Bogut  Bożena  bozena.bogut@umed.wroc.pl
dr Bohdanowicz  Ewa  
dr hab. Bruziewicz-Mikłaszewska  Barbara aureliusz.miklaszewski@wp.pl
dr Bujko  Teresa  
dr Chojnacka  Urszula  
dr Cieślińska  Anna  
dr Cybulska-Lachowicz Lucyna  
dr Czajkowska Izabela  
prof. Czerwiński  Marcin  
dr Dobrzańska-Buczkowska Irena  
prof. Domosławski  Zbigniew  
dr Ferenc  Ewelina  
dr Gansiniec  Radość  
dr Gładecka  Janina  
prof. Gładysz  Andrzej  
dr Gładysz  Krystyna  
dr Godlewska-Stachura  Halina  
mgr Jakubowska  Małgorzata  
dr Jaszczuk-Surma  Małgorzata  
dr Kacała  Ryszard  
inż. Kałdowski  Włodzimierz  
dr Knaus-Dąbrowa  Joanna  
prof. Kierzek  Andrzej  
dr Kitliński  Eugeniusz  
prof. Kołodziej  Jerzy  
prof. Kornaszewski  Wacław  
dr Kos  Jerzy Bogdan  
prof. Kotschy  Maria  
prof. Krasnowska  Maryla  
dr Król  Liliana  
dr Kuźniar Jolanta  
prof. Kwiatkowska-Korczak  Janina  
dr Lewera  Dariusz dlewera@merz.pl
dr Lisowski  Jan   
prof. Łazarkiewicz  Bogdan  
dr Makuch  Bogusław  
dr Matkowska  Wiesława  
dr Mazurak  Magdalena  
dr Melzacka-Stec Maria  
dr Nespiak  Danuta  
o Nestor  Karolina  
dr Niedźwiadek  Tadeusz  
prof. Panek  Halina  
dr Piasecka-Robak  Agnieszka  
dr hab. Płonka-Syroka Bożena bozena@plonka-syroka.pl
dr Pośpiech  Zygmunt  
dr Prastowski  Wiesław   
dr Pusiarska Teresa  
dr Puziewicz  Janina  
prof. Rajchel  Zbigniew  
  Rarok-Kluk  Helena  
mgr Sławczyński  Ryszard  
dr Sobolski  Wojciech  
dr Solecki  Stanisław  
  Stricker  Adam  
mgr Suchanecka  Małgorzata malgorzata.suchanecka@umed.wroc.pl
mgr Syroka Andrzej  
  Sznajderski  Adam  
dr Szołtysik  Marian  
prof. Szponar  Bogumiła  
dr Uzarczyk Kamila  
dr Wartenberg  Janina  
prof. Waszyński  Edmund  
prof. Wąsik Renata  
dr Węglorz  Jakub  
prof. Więckowska Elżbieta  
dr Wojnar  Andrzej  
prof. Wojtkiewicz-Rok Wanda  
prof. Wronecki  Krzysztof