Carl Wernicke

Carl Wernicke

Carl Hugo Wilhelm Ernst Wernicke (1848-1905) - niemiecki lekarz neurolog i psychiatra. Wybitny badacz układu nerwowego.

Urodził się w Tarnowskich Górach na Śląsku. Edukację, którą rozpoczął w gimnazjum w Opolu kontynuował w Maria-Magdalene Gymnasium we Wrocławiu. Po zdaniu matury, w latach 1866-1890 studiował medycynę we wrocławskim uniwersytecie noszącym wówczas nazwę Universiats litterarum Vratislaviensis. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego uzupełniał wiedzę w Wiedniu u Theodora Meynerta i w berlińskim Charite u Carla Westphala.

W roku 1885 został dyrektorem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu we Wrocławiu, uzyskując jednocześnie tytuł profesora nadzwyczajnego.

Jego uczniami byli: Carl Bonhoeffer, Otfrid Foerster, Hugo Lipmann, Robert Gaupp, Kurt Goldstein, Karl Heilbronner, Max Kauffmann, Karl Kleist, Franz Max Albert Kramer, Heinrich Lissauer, Ludwig Mann, Richard Arwed Pfeifer, Bernard Sachs, Heinrich Sachs, Paul Schroder, Ernst Storch.

Podczas przejażdżki rowerowej w Lesie Turyńskim został potracony przez dorożkę/furmankę konną. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł w dniu 15 czerwca 1905 roku. 

EPONIMY[1] 

  1. Afazja Wrenickego – zespół opisany przez Wernickego polegający na utracie zdolności rozumienia mowy, czytania i pisania.
  2. Ośrodek Wernickego – obszar zlokalizowany w tylnej części górnego zakrętu skroniowego lewej (dominującej) półkuli mózgu – czuciowy ośrodek mowy.
  3. Encefalopatia Wernickego – zespół objawów neurologicznych u osób przewlekle nadużywających alkoholu (może być związany z niedoborem witaminy B1).
  4. Kurcze Wernckego – bolesne kurcze mięśni o podłożu psychogennym wywoływane przez strach lub gniew.
  5. Objaw źreniczy Wernickego – występuje po niedowidzeniu połowiczym, a polega na braku reakcji (zwężenia) źrenicy po oświetleniu ślepej części siatkówki.
  6. Ułożenie typu Wernickego – Manna (postawa – sylwetka) Wernickego- Manna. W niedowładzie połowiczym spowodowana kurczowym napięciem mięśni.

1. Józef Opara, Ryszard Podemski Carl Wernicke (1848-1905) – klinicysta i badacz układu nerwowego. Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 2, 104-106
2. Zdjęcie pochodzi ze strony www.wikipedia.org Powrót