Czeżowska Zofia 1890-1974

Czeżowska Zofia 1890-1974

Czeżowska Zofia ur. 1890 r., w Wiedniu; zm.1974 we Wrocławiu; dr wszechnauk lek. w 1945 r., dr hab. 1947r, prof. nadzw. 1954 r; 1946 zastępca prof. i kierownik Kliniki i Katedry Chorób Zakaźnych Wydziału Lek. Uniwersytetu i Politechniki. 1950-1960 kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych. Twórca Wrocławskiej Szkoły Alergologicznej. Prace doświadczalne dot. alergii typu późnego; autorka pierwszego w Polsce podręcznika o alergii Alergia w chorobach wewnętrznych; autor podręczników Klinika, epidemiologia i profilaktyka chorób zakaźnych i Alergia i choroby alergiczne narządów wewnętrznych; opracowała też obszerne rozdziały na temat alergii w zbiorowych podręcznikach; prace dot. patologii trzustki, badania w zakresie fizjopatologii choroby wrzodowej, ostrych infekcyjnych nieżytów żołądka i jelit. Czł. Międzynarodowego Tow. Internistów, przewodnicząca Wrocławskiego Oddz. Tow. Internistów Polskich, czł. zwyczajny Wrocławskiego Tow. Naukowego od 1947 r. Główne kierunki badań: pulmonologia i patofizjologia chorób alergicznych, gruźlica płuc. Wypromowała 12 dr med, 1 dr hab. Posiadane odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Szerzej o niej: Zofia Czeżowska, Uczeni wrocławscy. 1945-1979., Wrocław 1980, str. 270-272.Powrót