Falkiewicz Antoni  REKTOR AM WE WROCLAWIU 1954-1957

Falkiewicz Antoni REKTOR AM WE WROCLAWIU 1954-1957

Studia medyczne na Wydziale Lakarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył w roku 1925 otrzymując tytuł  doktora wszechnauk lekarskich. Habilitował sie w roku 1945, rok później został profesorem nazdzwyczajnym. Profesor zwyczajny od 1961 roku.Powrót