Kuś Henryk

Kuś Henryk

ur. w 1925 r. w Chropaczowie, zm. w 1996 r. Studia lekarskie rozpoczął na Wydz. Lekarskim Uniwersytetu w Poznaniu –1946 r., a ukończył na Wydz. Lekarskim AM we Wrocławiu – 1951 r.; wolontariusz i z-ca asystenta w II Klinice Chirurgicznej, kierowanej przez Wiktora Brossa – 1948 r.; asystent, st. asystent i adiunkt w III Klinice Chirurgicznej AM we Wrocławiu – 1951 r.; studia na Wydz. Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu we Wrocławiu – 1954 r.; specjalizacja I. i II. stopnia w zakresie chirurgii ogólnej; dr med. – 1952 r.; dr hab. na podstawie pracy eksperymentalnej, która można uznać jako pionierską pracę mikrochirurgiczną – 1963 r.; utworzył Zakład Badań Tworzyw Sztucznych, przemianowany później na Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów (kier. do 1982 r.); doc. w I Klinice Chirurgii AM we Wrocławiu – 1964 r.; kier. Kliniki Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu od 1991 r.
Kuś HenrykPowrót