Pawela Tadeusz

ur. w 1920 r. w Przeciszowie, pow. Wadowice.  Dr n. med. – 1963 r.; dr hab. – 1964 r.; prof. – 1973. r.; kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej AM w Krakowie 1964–1971; kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo–Twarzowej AM we Wrocławiu 1971–1990; gł. kierunki badań naukowych: leczenie promienicy szyjno–twarzowej, chirurgiczne leczenie złamań kośćca twarzoczaszki, leczenie chirurgiczne rwy nerwu trójdzielnego.Powrót