Rogalski Eugeniusz REKTOR

Rogalski Eugeniusz REKTOR

ur. 1920, dr med. 1958, dr hab. 1966, prof. nadzw. 1976. Ordynator Oddziału Torakochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. K. Dłuskiego w latach 1963-1982. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w latach 1972-1982. Dyrektor Instytutu Chirurgii AM w l. 1973-1981. Rektor Akademii Medycznej w l. 1978-1981. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w l. 1960-1982. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich w l. 1975-1977. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Twórca Szkoły Naukowej Torakochirurgii. Pionier w skali międzynarodowej, badań doświadczalnych z zakresu homotransplantacji płuc. Wybitny specjalista w chirurgii rekonstrukcyjnej tchawicy i dużych oskrzeli. Twórca permanentnego dyżuru dla chorych z urazami klatki piersiowej całego regionu Dolnego Śląska.Powrót