Rosławski Adam

Rosławski Adam

ur. w 1916 r. w Krakowie, zm. w 2001 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Lekarskiego UJ – 1947.; dr n. med. (Wydz. Lekarski AM we Wrocławiu) – 1961 r.; dr hab. n. med. – 1967 r.; prof. zw. – 1973 r.; prac. I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu 1950–1957; ordynator Oddz. Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego im. J. Babińskiego we Wrocławiu 1957–1967; specjalista II st. w chorobach wewnętrznych i reumatologii; prac. naukowo–dydaktyczny WSWF i AWF we Wrocławiu 1967–1986; kier. Zakładu Usprawniania Leczniczego 1969–1970; kier. Katedry Kontroli Lekarskiej 1970–1971; kier. Zakładu Rehabilitacji 1971–1975; dyr. Instytutu Nauk Biologicznych 1975–1976; kier. Zakładu Rehabilitacji i Higieny 1975–1976; dyr. Instytutu Nauk Biologicznych i Higieny 1976–1979; dyr. Instytutu Rehabilitacji Ruchowej 1977–1981; kier. Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych 1979–1986; kier. Katedry Rehabilitacji 1982–1986; twórca Wrocławskiej Szkoły Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Reumatologii.Powrót