ODSŁONIĘCIE TABLICY PROF. TADEUSZA MARCINIAKA W SZPITALU PRZY FIELDORFA

ODSŁONIĘCIE TABLICY PROF. TADEUSZA MARCINIAKA W SZPITALU PRZY FIELDORFA

31 sierpnia 2016 r., w pierwszą rocznice przeprowadzki do nowego obiektu, odsłonięto tablicę upamiętniającą patrona placówki prof. Tadeusza Marciniaka. W 50. Rocznicę śmierci profesora, po mszy świętej w kaplicy szpitala – w jego imieniu – i prośbach o błogosławieństwo Boże dla pracowników jednostki, dyrektor  dr Marek Nikiel przywitał gości w sali audiowizualnej. Przedstawiono z humorem film dokumentalny z przeprowadzki szpitala, a dr Ryszard Kacała przypomniał sylwetkę prof. Tadeusza Marciniaka (1895-1966). Po obejrzeniu wystawy z unikalnymi zdjęciami i dokumentami profesora do których dotarł dr Dariusz Lewera odsłonię tablicę na cześć patrona szpitala.

                Po dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej w kuluarach długo jeszcze  toczyły się rozmowy i wspomnienia, a chętnych do zwiedzenia najnowszego w Polsce szpitala oprowadzał sam dyrektor naczelny dr Marek Nikiel.

Tekst autorstwa dr hab Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej  zaczerpniety został z Gazety Dolnosllaśkiej Izby Lekarskiej "Medium" 10/2016(315) październik 2016Powrót