PROF MIECZYSŁAW ZIÓŁKOWSKI - GINEKOLOG I ANATOM

PROF MIECZYSŁAW ZIÓŁKOWSKI - GINEKOLOG I ANATOMW sobotę 18 marca 2017 w Collegium  Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Piastów śląskich we Wrocławiu odbyła się podniosła uroczystość. Z inicjatywy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, Zakładu Anatomii Stomatologicznej, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komisji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wieloletniemu asystentowi, adiunktowi i kierownikowi tej Katedry prof. Mieczysławowi Ziółkowskiemu.

Spotkanie otworzył  prof. Bohdan Gworys obecny kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.

prof.  B. Gworys i dr R. Kacała

 

Odsłonięcia tablicy dokonali JM Rektor Prof. Marek Ziętek w asyście małżonki profesrora Ziłkowskiego,  oraz profesorami Bohdanem Gworysem i Zbigniewem Rajchelem.Sylwetkę prof. Ziółkowskiego przedstawił jego uczeń dr Ryszard Kacała, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej oraz członek Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny.

 

Dr Marek Syrycki omówił dorobek naukowy prof. Ziółkowskiego, prowadzone przez niego badania oraz najważniejsze publikacje.

 

Prof. Andrzej Karmowski w charakterystyczny dla siebie sposób z dużą swadą opowiedział o prof. Ziółkowskim jako przyjacielu.

Wspólne wyjazdy naukowe, bogato ilustrowane  zdjęciami omówił dr hab. Wiesław Kurlej

 

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem zakładowej biblioteki, muzeum oraz poczęstunkiem.

 

  

 

 Powrót