W niniejszej zakładce prezentujemy 48 odcinków felietonu Pana Profesora Bogdana Łazarkiewicza „Moja Akademia”.  Poszczególne części były publikowane w Gazecie Uczelnianej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od marca 2012 do czerwca 2016. Jest to  pewnego rodzaju pamiętnik przedstawiający kolejne etapy drogi zawodowej Bogdana Łazarkiewicza jako studenta, lekarza stażysty, chirurga u boku wielkiego nauczyciela - prof. Wiktora Brossa, wreszcie kierownika II Katedry i Kliniki Chirurgii, prorektora, Rektora i doktora honoris causa dwóch wrocławskich uczelni.

Opisane w sposób bardzo ciekawy realia życia, w innych niż obecnie czasach, pozwalają przenieść się do powojennego miasta, które podnosiło się po zniszczeniach dokonanych przez okupanta i „wyzwoliciela”. Pokazane są trudne początki nauki akademickiej najpierw w Uniwersytecie i Politechnice potem w Akademii Medycznej.

Historia Uniwersytetu Medycznego widziana przez Pana Profesora Łazarkiewicza z różnych perspektyw doskonale uzupełnia naszą wiedzę na ten temat.

Zachęcamy także do obejrzenia filmu „Mój pierwszy dzień”  w którym Prof. Bogdan Łazarkiewicz opowiada o swojej drodze do Wrocławia.


https://www.youtube.com/watch?v=QRa_em7ur-I

Moja Akademia cz.42
Jubileusze Jego Eminencji Henryka kardynała Gulbinowicza,
doktora honoris causa naszej Uczelni
Pobierz


Moja Akademia cz.43
Profesor Anatol Kustrzycki – współtwórca wrocławskiej
kardiochirurgii i następca profesora Wiktora Brossa
Pobierz


Moja Akademia cz.44
„Fregata” – Dom Pracy Twórczej
Akademii Medycznej we Wrocławiu (1984–2001)
Pobierz


Moja Akademia cz.45
„Salon Profesora Dudka”
Pobierz


Moja Akademia cz.46
Moje kontakty z profesorem Zbigniewem Religą
– pionierem transplantacji serca w Polsce
Pobierz


Moja Akademia cz.47
Pielęgniarka chirurgiczna
Pobierz


Moja Akademia cz.48
111 rocznica śmierci prof Jana Mikulicza-Radeckiego.
Pobierz


1 2 3 4 5