ACTA MEDICORUM POLONORUM 2014


SPIS TREŚCI:

Artykuły

Dominik Kubicki: Dylemat zawężanej specjalizacji dyscyplin nauki: na ile dogłębnie historyk medycyny (europejskiej) powinien sięgać do stanu wiedzy z zakresu dziejów Zachodu i jego kultury cywilizacyjnej
Joao Rui Pita, Ana Leonor Pereira, Victoria Bell: Pharmacy in Portugal (1950-2010) and the Pharmacist Profession
Zenon Andrzejewski: Szpital Żydowski w Przemyślu (1595-1944)
Anita Magowska, Halina Bogusz: Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek
Maria Ciesielska: Dr Zofia Garlicka (1874-1942) – lekarz ginekolog, przewodnicząca Zrzeszenia Lekarek Polskich, więźniarka Pawiaka i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (1874-1942)
Piotr Ernst: Hieronim (1887-1965) i Adam Szantruczek (1927-1995) – zasłużeni dla międzyrzeckiego lecznictwa
Marta Jokiel, Leszek Romanowski: Człowiek w przestrzeni – historia propriocepcji
Anna Bodnar: Rys historyczny teorii umysłu w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Karolina Kulińska: Historia badań genetycznych nad stożkiem rogówki (keratoconus)

Źródła i materiały

Anita Magowska, Kacper Nijakowski, Zuzanna Kozłowska, Zuzanna Lewandowska, Zofia Orzechowska, Agnieszka Wysocka: Józef Apolinary Rolle (1829-1894) – między psychiatrią a humanistyką Listy do Józefa A. Rolle (wybór)
Joanna Lusek: Lekarze i personel pomocniczy Szpitala Śląskiego w Cieszynie w zbiorze fotografii Karola Skałki
Anna Mikulska: Wojna i medycyna w oparciu o zbiory i badania naukowe Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
Grzegorz Kubacki: Szkic z historii aptekarstwa w Grodzisku Wielkopolskim do 1939 roku

Recenzje i noty

Owoc i ofiara. O książce Jerzego Szczepańskiego Działalność społeczna rodziny Gałęzowskich na emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku (Stanisław Jakóbczyk)
Wanda Półtawska, Jeden pokój. Rozmowy na podstawie filmu Pawła Zastrzeńskiego Jeden pokój (KP-F)
Zbigniew Kledecki, Fragmenty życia (Henryk Gaertner)
Zasłużeni dla medycyny. Redakcja: Janusz H. Skalski i Ryszard W. Gryglewski (Henryk Gaertner)
Antoni Sukiennicki, Ostrowskie szpitale wojskowe XX wieku. Seria: Historie Ostrowskie, red. W. Grabowski (AM)

Kronika

Ewa Podogrocka: Wielkie nieznane Polki – „nieodrobione lekcje”
Nagroda im. Prof. Tadeusza Brzezińskiego
Stowarzyszenie Szpitala UjazdowskiegoPowrót