ACTA MEDICORUM POLONORUM 2015 zeszyt 1


SPIS TREŚCI:

Od redaktora

Studia i artykuły

Andreas Jüttemann: History of the Prussian tuberculosis sanatorium movement, 1863-1934.The brief history of the “Prussian tuberculosis sanatorium movement” in today Western Polish landscapes and its first site in Sokołowsko, the Lower Silesia
Joanna Nieznanowska: Zakłady wodolecznicze XIX-wiecznego Szczecina: Frauendorf (Golęcino)
Robert Kleszcz: Historyczny rys badań nad szlakiem sygnałowym Wnt
Natalia Lipińska, Błażej Rubiś: Na straży genomu: telomery i telomeraza – od odkrycia po badania kliniczne

Biografistyka

Piotr Gabryel: Władimir Piotrowicz Demichow (1916-1998) – pionier medycyny transplantacyjnej
Andrzej Kierzek, Michał Pabiszczak: Tadeusz Paul (1913-1982) – otolaryngolog w Ostrowie Wielkopolskim
Anita Magowska, Kacper Nijakowski: Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003) – organizatorka chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce Joanna Lusek: Kpt. dr Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000)
Ewa Bręborowicz, Leszek Romanowski, Władysław Manikowski, Wojciech Strzyżewski: Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981) – pionier chirurgii ręki w Polsce

Źródła i materiały

Anita Magowska: Udostępnienie poufnych akt prof. Adama Wrzoska Pamiętnik Adama Wrzoska (1875-1965)
Tomasz Wiktor: Wspomnienia o Ojcu – Profesorze Zdzisławie Wiktorze

Recenzje i noty

Działalność społeczna i publicystyczna prof. Aleksandra B. Skotnickiego w latach 2000-2010 (Henryk Gaertner)
Szkoły lwowska i wileńska – ich wpływ na rozwój medycyny polskiej (Henryk Gaertner)
Jerzy Dybicki, Chirurgia, moja miłość. Wspomnienia gdańskiego profesora (Henryk Gaertner)
Richard Cranovsky, Wędrówki pod znakiem skorpiona. Doświadczenia i dylematy lekarza (Henryk Gaertner) (Sebastian Kwilicki) Albert Schweitzer, Kazania strasburskie o czci dla życia (Henryk Gaertner)
Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky),
Notatnik sceptyka. Fakty i fantazje (Henryk Gaertner)
Dariusz Kortko, Judyta Watoła, Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga (Henryk Gaertner)
Dr Marek Szczyt w rozmowie z Urszulą Hollanek. Chirurg czy artysta? (Henryk Gaertner)
Jerzy Woy-Wojciechowski, Q pamięci (Henryk Gaertner)
Maciej Maria Scisłowski, Czterdzieścioletni dyżur lekarski (Henryk Gaertner)
Materiały Konferencji „Korelacje Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, w szczególności z Wydziałem Lekarskim w latach 1964-2014” (Henryk Gaertner)
Paulin Moszczyński, Spotkania z profesorem Julianem Aleksandrowiczem (Henryk Gaertner)
Prof. dr hab. Janina Sokołowska-Pituch (Henryk Gaertner)
Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem (Henryk Gaertner)
Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria (Henryk Gaertner)

KronikaPowrót