ACTA MEDICORUM POLONORUM 2015 zeszyt 2

SPIS TREŚCI:

Od redaktora

Studia i artykuły

Paweł Tarkowski: Łaźnia ludowa w Cieleśnicy i jej rola w upowszechnianiu praktyk higienicznych wśród mieszkańców podlaskiej wsi Szymon Nowak: Bąblowica wielojamowa: od pierwszego opisu Virchowa do transplantacji wątroby

Biografistyka

Joanna Lusek: Z Kresów przez Galicję na Górny Śląsk. Wspomnienie o Janinie Giżyckiej
Piotr Ernst: Dr Czesław Gawlikowski (1899-1984) – lekarz, oficer, społecznik
Ryszard Chrzanowski (Cranovsky): Wspomnienia o doktorze Stanisławie Świerczewskim (1900-1959) z perspektywy jego pacjenta oraz na tle wydarzeń w Małopolsce

Źródła i materiały

Anita Magowska, Gorączka przerywana w dyskursie medycznym Jan August Kaczyński, Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o gorączkach przerywanych (przekład Katarzyna Surdyk)
Adam Wrzosek: Kartka z historii Dębków
Wyciąg z Księgi Pamiątkowej XX. Zmartwychwstańców w Dębkach

Recenzje i noty

Richard Barnett, The Sick Rose or; Disease and the Art of Medical Illustration, Thames&Hudson, London 2014
Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI- -XVIII wieku. Część II, red. A. Karpiński, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2015
Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Dance among Swords. Polish medical personel in Pawiak Turing German occupation 1939- 1944, red. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2015
Aleksandra Paradowska, Przeciw chorobie. Architektura szpitalna wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015
Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Publikator, Białystok 2012
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 1950-2013, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, Publikator, Białystok 2013
Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2014, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, Publikator 2014Powrót