ACTA MEDICORUM POLONORUM 2016 zeszyt 1

ACTA MEDICORUM POLONORUM 2016 zeszyt 1

SPIS TREŚCI:

Studia i artykuły

Piotr Skalski: Charakterystyka społeczna studentów farmacji Uniwersytetu Poznańskiego w II Rzeczypospolitej
Magdalena Andrzejewska: Rys historyczny badań nad chorobą trzewną
Paweł Samborski: Historia otyłości jako zagadnienia medycznego
Małgorzata Dobrzyńska: Historia badań nad miażdżycą oraz rolą diety w patogenezie zmian miażdżycowych
Klaudia Malikowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska: Historia diety śródziemnomorskiej w prewencji chorób układu krążenia Agnieszka Stelmaszyk: Rys historyczny badań nad doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z klasy gliflozyn

Biografistyka

Michał Pabiszczak, Andrzej Kierzek: Gabriel Józef Antoni Büttner (1915-2011) – jeden z pionierów otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim

Źródła i materiały

Anita Magowska: Życie umysłowe w zaborze rosyjskim w latach 1848-1867 w świetle korespondencji Adama F. Adamowicza Korespondencja Adama F. Adamowicza z lat 1848-1867 Recenzje i noty
Daniel Schümann, Kampf ums Da(bei)sein. Darwin-Diskurse und die polnische Literatur bis 1900, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2015 (Anita Magowska)
Prof. dr hab. Marek Sych. Seria: Ze skarbca wspomnień. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2015 (Henryk Gaertner)
Thomas Goetz, Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy. Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2015 (Henryk Gaertner)
Doc. dr med. Jerzy Drozdowski. Seria: Ze skarbca wspomnień. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2015 (Henryk Gaertner)
Krakowski Ośrodek Hematologiczny w 65-lecie istnienia. Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Kraków 2015 (Henryk Gaertner)SPIS TREŚCIPowrót