HIPPOKRATES - WYBÓR PISM

Wiadomo, że antyczni Grecy stworzyli poezję, historiografię i filozofię, a także podstawy nauk matematycznych i przyrodniczych, rzadko uświadamiamy sobie jednak, że byli też twórcami i krzewicielami sztuki lekarskiej (techne iatrike) - najbardziej szlachetnej i pożytecznej ze wszystkich ludzkich umiejętności. Jako, że najcenniejsze dla człowieka jest zdrowie, rodzajowi ludzkiemu zawsze towarzyszyła praktyka lecznicza, ale dopiero wraz z rozwojem refleksji filozoficznej (od połowy V w.p.n.e.) zaczęto dociekać przyczyn zdrowia i chorób na sposób dotąd niespotykany.Powrót