PAMIĘTNIK Z GETTA WARSZAWSKIEGO X-1940 - I-1943Powrót