SZPITAL WOJSKOWY W RÓWNEM W LATACH 1919-1939

SZPITAL WOJSKOWY W RÓWNEM W LATACH 1919-1939

"Książka wydana została niemal w 100 rocznicę utworzenia stacjonarnego Szpitala Wojskowego w Równem, który pod różnymi nazwami funkcjonował w tym mieście w latach 1919-1939. Warto podkreślić, że do chwili obecnej tylko nieliczne placówki polskiej wojskowej służby zdrowia dwudziestolecia miedzywojennego doczekały się profesjonalnego opracowania swoich dziejów, w tej elitarnej grupie zabrakło wojskowego zakładu medycznego w Równem, toteż monografia stanowi wypełnienie luki badawczej" [ze Wstępu]

Autorzy – dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński – gwarantują najwyższy poziom badawczy. Książka przedstawia wnikliwą analizę działalności opisywanej placówki. W publikacji, nad którą obaj badacze pracowali trzy lata, zamieszczone są  unikalne zdjęcia i dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwów Szpitali w Krakowie i Wrześni, Archiwum Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej,  Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem na Ukrainie oraz Instytutu Historycznego i Muzeum im. gen. broni W. Sikorskiego w Londynie. Na specjalną uwagę zasługują archiwalia ze zbiorów rodzinnych.

Zapraszam do lektury !Powrót