ZDROWIE, CHOROBA, PROFILAKTYKA I TERAPIA W KALENDARZACH ŚLĄSKICH Z XVII I XVIII WIEKUPowrót