dr hab. Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska – prezes

dr hab. Krzysztof Wronecki – wiceprezes

dr Dariusz Lewera - sekretarz

dr Zygmunt Pośpiech – skarbnik