dr hab. Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska – prezes

prof. dr hab. Krzysztof Wronecki – wiceprezes

mgr Małgorzata Suchanecka - sekretarz

dr Zygmunt Pośpiech – skarbnik