POLSKIE TOWARYSTWO HISTORII NAUK MEDYCZNYCH

dr hab. Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska – prezes

dr hab. Krzysztof Wronecki – wiceprezes

dr Dariusz Lewera - sekretarz

dr Zygmunt Pośpiech – skarbnik


OŚRODEK PAMIĘCI I DOKUMENTACJI HISTORYCZNEJ DIL

dr hab. Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska – przewodnicząca


prof. dr hab.  Edward Białek - wiceprzwodniczący

lek. med. Bożena Kaniak - wiceprzewodnicząca

dr hab. Andrzej Wojnar - wiceprewodniczący

dr hab Krzysztof Wronecki - wiceprzewodniczący


dr Dariusz Lewera - sekretarz

lek. med. Małgorzata Niemiec  - zastępca sekretarza