DR MAGDALENA MAZURAK W PARYSKIEJ SORBONIE

DR MAGDALENA MAZURAK W PARYSKIEJ SORBONIE

Dr Magdalena Mazurak na zaproszenie Societe Francaise d'Histoire de la Medicine wygłosiła w paryskiej Sorbonie wykład pt. "La Basse Silesie: terre des eponymes cardiaques"[Kardiologiczne eponimy z Dolnego Śląska]
Jesteśmy dumni i gratulujemy. Barbara Bruziewicz-MikłaszewskaDr Mazurak obok popiersia wybitnego chemika - Jeana Baptisty Dumas