SPOTKANIA W ROKU 2018

Wykaz spotkań w roku 2018:
20.01.2018
17.02.2018
24.03.2018
21.04.2018
19.05.2018
23.06.2018
Lipiec - przerwa wakacyjna
Sierpień - przerwa wakacyjna
Wrzesień - przerwa wakacyjna
20.10.2018
17.11.2018
15.12.2018