UNIWERSYTET MEDYCZNY W ANEGDOCIE


Wrocław dnia 14.03.2017 r.

Szanowna Pani Profesor,

Droga Koleżanko,

Szanowny Panie Profesorze,

Drogi Kolego,

 

Szanowni Państwo,

Zwracam do Pani/Pana z propozycją wzięcia udziału w przygotowaniu dzieła pod tytułem Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w anegdocie.

Czas nieubłaganie płynie i to co dzisiaj jest rzeczywistością za kilka – kilkanaście lat będzie jedynie wspomnieniem, które albo ulegnie zatarciu, albo zacznie żyć jako anegdota, czyli krótkie opowiadanie o jakimś zabawnym lub niezwykłym zdarzeniu, zakończone zaskakującą, dowcipną puentą (def. słownika języka polskiego PWN).

Każdy z nas ma wiele wspomnień dotyczących osób, które spotkaliśmy w życiu i w pracy lub też zdarzeń, których byliśmy uczestnikami w czasach studenckich i późniejszych. Czasami znamy zasłyszane opowieści o ludziach, z którymi mieliśmy okazję się spotkać, współpracować lub o nich słyszeć.

Zapraszam do współpracy i współautorstwa tego dzieła. Ostateczne opracowanie i podjęcie dalszych decyzji wydawniczych zależy od jego objętości i zawartości. Trudno bowiem z góry zakładać wynik pracy, gdyż to zależy od dobrej woli wielu osób.

Zapraszam do tworzenia dzieła, a jedynym warunkiem jest dostarczenie anegdoty dotyczącej osób związanych z naszym Uniwersytetem, ich pracy, życia pozauczelnianego, różnych niezwykłych, humorystycznych zdarzeń z ich udziałem.

Anegdotę można napisać samemu, jeżeli uczestniczyliśmy w zdarzeniu i po raz pierwszy ją opisujemy lub można spisać historię opowiedzianą przez innych. Wszyscy autorzy powinni być podani ze wskazaniem rzeczywistego udziału w powstaniu anegdoty, tzn. jako: autor lub/i osoba, która to spisała, opracowała lub zebrała opowieść innej osoby. Czasami znamy anegdotę, ale nie znamy jej autora. Ważne, aby odpowiednio przypisać autorstwo, a jeżeli go nie znamy wystarczy napisać. Zebrał i opisał XY.

Takie dzieło byłoby świetnym prezentem, materiałem promocyjnym, źródłem dyskusji podczas zjazdów roczników.

Ważne, aby informacja o tym pomyśle dotarła do jak największej liczby osób, także tych, którzy dzisiaj nie są ściśle związanie z naszą Uczelnią.

 Adres emailowy, na który należy wysłać do dnia 31 maja 2017 roku swoją lub swoje anegdoty wraz z podaniem ich rzeczywistych autorów i osób, które je opracowały i/lub zebrały:

- drogą elektroniczną na adres email: adam.szelag@umed.wroc.pl lub ewa.chlebda-sieragowska@umed.wroc.pl lub

- pocztą tradycyjną na adres: Adam Szeląg, Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław lub

- osobiście do Sekretariatu Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego, adres j.w.

 

 

Z poważaniem,

Adam Szeląg