WACŁAW MICHAŁ SZREDERSInformacja o dr. Szredersie w artykule:
http://www.actamedicorum.ump.edu.pl/upload/files/AMP%20R.8%202018%20z.2%20Kopoci%C5%84scy-Od%20Port%20Artur%20i%20Cuszimy.pdf