XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII MEDYCYNY, FARMACJI I NAUK POKREWNYCH

Od stuleci historia medycyny i farmacji jest obszarem wiedzy ważnym dla refleksji nad rozwojem oraz kształtowania tożsamości zawodów medycznych. Siłą napędową ruchu naukowego w tym zakresie są towarzystwa i czasopisma zajmujące się problematyką historii medycyny i farmacji oraz historii i filozofii nauki, natomiast podstawowym zapleczem – katedry, zakłady, muzea i pracownie historii medycyny, pielęgniarstwa i farmacji.   
Na przełomie XX i XXI wieku dokonały się istotne przemiany zmiany zaplecza i form życia naukowego w zakresie historii medycyny i farmacji, których rozpoznanie jest najważniejszym przesłaniem kolejnego zjazdu osób prowadzących badania w tym zakresie.