XII 2018

XII 2018Pierwszą sesję poprowadziła prof. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych - gospodarza spotkania.Autorka ksiazki z historii kardiologii dr MAgdalena MAzurak opowiedziała o zyciu i działalności pioniera polskiej kardiologii prof. Jana Mola.Na zaproszenie organizatorów odpowidzieli także młodzi naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zdjęciu mgr Anna Pigoń.Pani Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - prof. Elzbieta Skorupska-Raczyńska wygłosiła referat:
Co choroba to doktor. O jezykowo-kulturowym obrazie lekarza w polszczyźnie.Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu przybliżył "niewymiarowy" portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego.Dr Krzysztof Prętki bardzo ciekawie opowiedział o pierwowzorach Tomasza Judyma.Zwiazki Stanisława Lema z transplantologią, był tematem wystąpienia dr hab. Ewy BaumWykładowcy z Krakowa dr. Wojciechowi Paszyńskiemu towarzyszyli najbliżsi. Konferecnja to także okazja do koleżeńskich spotkań, tym razem w kawiarence Dolnośląskiej Izby LekarskiejKonferencję podsumowali i zakończyli dr hab. Ewa Baum z Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i prof. Piotr Sobolewski z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

ORGAZNIZATORZY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONFERENCJIPowrót