XXIV ZJAZD POLSKICH HISTORYKÓW MEDYCYNY, FARMACJI I NAUK POKREWNYCH

XXIV ZJAZD POLSKICH HISTORYKÓW MEDYCYNY, FARMACJI I NAUK POKREWNYCH

W dniach 14-17 września Poznań gościł polskich historyków medycyny, farmacji i nauk pokrewnych. Sesje naukowe odbywały sie w salach centrum dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcikowskiego. Honory Gospodyni Zjazdu, a także Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pełniła Pani Profesor Anita Magowska.
Podczas zjazdu wygłoszono ponad siedemdziesiat referatów.
Walne Zgromazenie podjeło historyczną decyzje o zmianie nazwy z Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji na Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych.
Pani Profesor Barbara Bruziewicz Mikłaszewska zarejestrowała oddział wrocławski, który będzie wchodził w sruktury nowopowstałego towarzystwa. Powrót