ANDRZEJ STECIWKO - IN MEMORIAM

Wspomnienie pośmiertne o profesorze Andrzeju Steciwko, Prezesie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kierowniku Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Powrót