SŁAWNI PACJENCI W GASTROENTEROLOGII

SŁAWNI PACJENCI W GASTROENTEROLOGII

Książka opiera się na materiałach zebranych ze źródeł historycznych oraz,
niejednokrotnie, na informacjach zawartych w listach i pamiętnikach.
W książce opisano m.in. takie postacie jak Napoleon Bonaparte, Karol Darwin,
Ronald Regan, papież Jan XXIII i inni.Powrót