SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POLSKICH NAUK MEDYCZNYCH XX WIEKUPowrót