Z dużą satysfakcja przedstawiamy Państwu kronikę naszego Towarzystwa bardzo systematycznie prowadzoną przez Kolegę Krzysztofa Wroneckiego od roku 2003. Prezentujemy ją w postaci zeskanowanych kolejnych kart, z których możemy sobie przypomnieć tematykę spotkań, postaci zaproszonych wykładowców i gości.

Aby ułatwić oglądanie kroniki podzieliliśmy ją na lata w których znajdują się czytelnie opisane zdjęcia wg następującego schematu: /rok/miesiąc/numer strony.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami wspomnieniami i dokumentacją fotograficzną, która z pewnością uatrakcyjni ten rozdział naszej strony internetowej

Wszystkie 1957-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I 2018
Spotkanie PTHNM
20.01.2018
Prelegent - dr Andrzej Reetz
Temat: Poznańska szkoła ortopedii. więcej


II 2018 II 2018
Spotkanie PTHNM
17.02.2018
Prelegent - mgr Ryszard Sławczyński
Temat: O dniach kultury polskiej w Chakasji i na połyudniu Kraju Krasnojarskiego więcej


III 2018 III 2018
Spotkanie PTHNM
24.03.2018
Prelegent - mgr Ewa Kobel
Temat: Medycy wrocławscy na kartach "Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wroclawiem". więcej


IV 2018 IV 2018
Spotkanie PTHNM
21.04.2018
Prelegent - dr Wieslaw Prastowski
Poezja i muzyka. Promocja tomików wierszy "Zmysly śpiewały".
Prelegent - prof Andrzej Kierzek
Temat: Prastowskiego intelektualne peregrynacje. więcej


VI 2018 VI 2018
Spotkanie PTHNM
23.06.2018
Prelegent - dr Dariusz Lewera
Temat: Wrocławscy pionierzy światowej medycyny. więcej


1 2