Z dużą satysfakcja przedstawiamy Państwu kronikę naszego Towarzystwa bardzo systematycznie prowadzoną przez Kolegę Krzysztofa Wroneckiego od roku 2003. Prezentujemy ją w postaci zeskanowanych kolejnych kart, z których możemy sobie przypomnieć tematykę spotkań, postaci zaproszonych wykładowców i gości.

Aby ułatwić oglądanie kroniki podzieliliśmy ją na lata w których znajdują się czytelnie opisane zdjęcia wg następującego schematu: /rok/miesiąc/numer strony.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami wspomnieniami i dokumentacją fotograficzną, która z pewnością uatrakcyjni ten rozdział naszej strony internetowej

Wszystkie 1957-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VI 2019 VI 2019
W 52 rocznicę powołania do życia Oddziału Wrocławskiego PTHMiF... więcej


X 2004 / 1 X 2004 / 1
Spotkanie Październik 2004 cz. 1 więcej


X 2004 / 2 X 2004 / 2
Spotkanie Paździrnik 2004 cz. 2 więcej


X 2006 / 1 X 2006 / 1
Spotkanie Październik 2006 cz. 1 więcej


X 2006 / 2 X 2006 / 2
Spotkanie Październik 2006 cz. 2 więcej